این اپلیكیشن بستر سنجش و یادگیری شخصی‌سازی‌شده برای دانش‌آموزان مدرسه است.

دانش‌آموز می‌تواند با خودارزیابی‌های مستمر و بازخوردهای هدفمند، یادگیری خود را در هر واحد یادگیری كتاب‌های درسی در حد تسلط توسعه دهد و نتایج این فعالیت آموزشی برای مدرسه قابل رصد است.

ویژگی‌های این اپلیكیشن عبارتند از:
امكان ثبت برنامه مطالعاتی روزانه در هر واحد یادگیری
امكان خودارزیابی‌های مستمر بر اساس واحد‌های یادگیری هر كتاب درسی
مشاهده پاسخنامه تشریحی و بررسی خطاهای یادگیری به منظور بازآموزی هدفمند
ایجاد كارپوشه الكترونیكی شخصی از وضعیت میزان پیشرفت و تسلط دانش‌آموز در هر واحد یادگیری كتابی درسی
1. دانش‌آموز درس را انتخاب می‌كند

2. دانش‌آموز فصل كتاب درسی را انتخاب می‌كند

3. دانش‌آموز واحد یادگیری را انتخاب می‌كند
این قسمت بعد از انجام خودارزیابی، واحدهای یادگیری كه تا به حال مطالعه نكرده‌ است و همچنین واحدهایی كه نیاز به مرور و ارتقا سطح دارند نمایش داده می‌شوند.
4. دانش‌آموز زمان یادگیری را انتخاب می‌كند
این بخش شامل دو گزینه می‌باشد:
- امروز در مدت زیر یاد گرفتم: دانش‌آموز پس از مطالعه اقدام به ثبت زمان مطالعه می‌كند.
- قبلاً یاد گرفتم: با انتخاب این گزینه نیازی به مشخص كردن زمان مطالعه نمی‌باشد.

5. دانش‌آموز منبع مطالعه را انتخاب می‌كند
در این بخش به صورت پیش‌فرض منابع كتاب درسی و جزوه معلم قرار داده شده است. در صورتی كه از منبع دیگری (كتاب‌های كمك‌درسی معرفی شده از طرف معلم، فیلم‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده توسط صدا و سیما و ...) جهت یادگیری استفاده شده باشد، دانش‌آموز می‌تواند آن را در لیست اضافه كند.
6. گزینه «امروز در مدت زیر یاد گرفتم» انتخاب شده باشد.
دانش‌آموز باید بعد از مطالعه یا یادگیری اقدام به ثبت آن كند.
با توجه به اینكه ثبت مطالعه مستلزم گذشت زمان آن مطالعه است پس به صورت آنی نمی‌تواند دو عنوان متفاوت مطالعه را ثبت كند. پس باید پس از گذشت زمان مطالعه اول ثبت شده، اقدام به ثبت مطالعه بعدی نماید. البته اپلیكیشن به طور خودكار این مسئله را به دانش‌آموز گوشزد خواهد كرد. در صورتی كه دانش‌آموز بخواهد بلافاصله بعد از یك مطالعه، مطالعه دیگری را ثبت كند باید گزینه «قبلاً یاد گرفتم» را انتخاب نماید.

7. با تأیید این گزینه دانش‌آموز آماده شروع خودارزیابی می‌شود.
در خودارزیابی حداکثر 10 سوال از واحد یادگیری انتخاب شده، نمایش داده می‌شود.

سوال‌ها، ترکیبی از سوال‌های آسان، متوسط و سخت هستند که از بانك سوال‌های مرآت به صورت اتفاقی به ازای هر دانش‌آموز انتخاب می‌شوند.
در خودارزیابی مجدد از همان واحد یادگیری سوال‌های جدید نمایش داده می‌شود که دانش‌آموز در مرحله قبل جواب نداده است.

1. تاریخ روز را بیان می‌كند.

2. بیانگر میزان ساعات مطالعه دانش‌آموز در درس انتخاب شده در طول روز و هفته جاری می‌باشد.

3. بیانگر تعداد كل سؤالات، سؤالات درست و سؤالات غلط در كل خودارزیابی‌های امروز می‌باشد.

4. بیانگر میزان ساعات مطالعه دانش‌آموز در كل دروس امروز می‌باشد.

نمایش پاسخ تشریحی برای بازآموزی هدفمند
دانش‌آموز می‌تواند همه فعالیت‌های خود را در قسمت گزارش مشاهده كند.
دانش‌آموز بعد از مطالعه نیاز به مشاهده عملكرد آموزشی خود در یك نگاه دارد تا به مفاهیم درسی یک دست اشراف پیدا کند.
برای این منظور می‌تواند از قسمت لینك ورود به كارپوشه در اپلیکشن یا از طریق شماره تلفن همراه به کارپوشه دانش‌آموز در سایت مرآت وارد شود.

از طریق کارپوشه مدرسه فعالیت‌های دانش‌آموزان رصد می‌شود

بر اساس عملکرد دانش‌آموزان در خودارزیابی‌های هر واحد یادگیری، لیست درس‌ها در پایه به ترتیب نمایش داده شده است.
در هر درس لیست دانش‌آموزان بر اساس عملکرد، رتبه‌بندی شده و زمان مطالعه و درصد عملکرد نمایش داده می‌شود.

در صورتی که دانش‌آموزان مدرسه در آزمون‌های هماهنگ مرآت شركت نمی‌كنند، بعد از بازگشایی مدارس با شرکت در یکی از این آزمون‌ها و در اختیار قرار دادن نام کاربری و رمز عبور هر دانش‌آموز به دانش‌آموزان، کارپوشه مدرسه به صورت خودکار شکل می‌گیرد و تمام فعالیت‌های دانش‌آموزان از ابتدا در آن نمایش داده می‌شود.